ПАНАГЬОТА ВАСИЛЕОС ГЯНОПУЛУ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 П.Г. АГРОКСИЛА ПАТРАС | ЕООД | Петрич | Замразен Управител

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% П.Г. АГРОКСИЛА ПАТРАС | ЕООД | Петрич | Замразен Едноличен собственик на капитала