ПАНАЙОТ СТОЙНЕВ ПАНАЙОТОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97 | АД | Русе | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 11.17% СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97 | АД | Русе | Замразен Акционер
2 60.00% ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ | ООД | Русе | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 25 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
15,99% ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КАШОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
15,66% ЕВГЕНИ МАРИНОВ МИРЧЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
14,37% АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
7,36% КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МАНЧИН СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
6,22% ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ КАПАНДЖИЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
3,77% ДОНКА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
2,21% ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
2,15% ДИМО ДИМОВ ГУГУЧКОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
1,38% КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
1,08% ИВАН АНДРЕЕВ ХРИСТОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,95% РАДКА ХАРАЛАМБИЕВА ВЪЛКОВА СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,75% ЙОРДАН КОСТОВ ЙОРДАНОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,75% КИРИЛ ТОНЕВ КИРИЛОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,75% ДИМИТРИЧКА СТЕФАНОВА СЛАВЧЕВА СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,75% ПЛАМЕН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,74% ДОНЧО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,74% ТЕОДОРИН КИРИЛОВ ПАТРИКОВ СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
0,56% ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА СТРОЙ ИНВЕСТ - РУСЕ 97
10% ИНТИС ООД ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% ДЕСИСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% СТРОЙСВЕТ ООД ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% ИВАНКА ЦВЯТКОВА ПЛАЧКИНОВА ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% РОАН - 90 ООД ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ
5% СВИЛЕН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ ДОМОСТРОЕНЕ ПМИ