ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕВРО КОНСУЛТ ПЕТКОВ | ООД | Исперих | Действащ Управител
2 ЛИПА ПРОЖЕКШЪН АДВЪРТАЙЗИНГ | ООД | Китен | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЕВРО КОНСУЛТ ПЕТКОВ | ООД | Исперих | Действащ Съдружник
2 50.00% ЛИПА ПРОЖЕКШЪН АДВЪРТАЙЗИНГ | ООД | Китен | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.