ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ХАЛАУИ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕЛЕКОМ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 ТОП - ТРОНИКС | ООД | София | Действащ Управител
3 ПАВЛИНА ХАЛАУИ - ЕЛЕКОМ | ЕТ | София | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕЛЕКОМ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 10.00% ТОП - ТРОНИКС | ООД | София | Действащ Съдружник
3 100.00% ПАВЛИНА ХАЛАУИ - ЕЛЕКОМ | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
90% ХЮСЕИН ХАЛАУИ ТОП - ТРОНИКС