ПЕНКО СТАЙКОВ БАМБОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ТРОЯН | ЕООД | Троян | Действащ Управител
2 СДРУЖЕНИЕРЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА БОЛНИЦИТЕ СТАРА ПЛАНИНА | Сдружение | гр. Габрово | развиващ дейност управляващ