ПЕТЪР АТАНАСОВ ЯНКОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ПЕТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, ПЕТЪР АТАНАСОВ ЯНКОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП | ЕООД | Перник | Действащ Управител
2 ТИРЕКС | ООД | Перник | Действащ Управител
3 ПЕТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Перник | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗНИК - ТРЪН | Сдружение | гр. Брезник | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АГРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП | ЕООД | Перник | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ТИРЕКС | ООД | Перник | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% АНАСТАС ПЕТРОВ ЯНКОВ ТИРЕКС