ПЕТЪР ИВАНОВ ДИКОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | Банско | Действащ Управител
2 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ | АД | София | Действащ Представител
3 ПРОАРХ | АД | София | Действащ Представител
4 СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Председател
5 АСИЛУМ КОНСТРЪКШЪН | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ПРОАРХ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
4 ДОМ ИНВЕСТ 1 | АД | София | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 80.00% ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ | АД | София | Действащ Акционер
2 50.00% ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | Банско | Действащ Съдружник
3 50.00% АНАЛИЗИ БГ | ООД | София | Действащ Съдружник
4 40.00% ПРОИН | ООД | София | Действащ Съдружник
5 31.80% ПРОАРХ | АД | София | Действащ Акционер
6 50.00% АСИЛУМ КОНСТРЪКШЪН | ООД | София | Замразен Съдружник
7 7.00% НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - КОНСУЛТ | АД | София | Замразен Акционер
8 6.67% ДОМ ИНВЕСТ 1 | АД | София | Прекратяване на търговската дейност Акционер

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ПРОАРХ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 29 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЮЛИЯ ХРИСТОВА КАСАБОВА АНАЛИЗИ БГ
50% АТАНАС ТАШКОВ АТАНАСОВ ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
35,20% КАРИНА ПЕТРОВА ДИКОВА ПРОАРХ
30% КАРИНА ПЕТРОВА ДИКОВА ПРОИН
30% СТЕЛА ПЕТРОВА ДИКОВА ПРОИН
15% ХРИСТО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
10% ХРИСТО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ ПРОАРХ
10% МАЯ ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА - ГЕТОВА ПРОАРХ
5% ИЛИЯ ПЕТКОВ ЕВРЕВ ПРОАРХ
5% РАДОСВЕТА ЙОРДАНОВА ЕДРЕВА ПРОАРХ
3% КАРИНА ПЕТРОВА ДИКОВА ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
3% ЕВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА ПРОАРХ
2% МОНИКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
50% РУМЕН ЛЮБЕНОВ ПЪРВАНОВ АСИЛУМ КОНСТРЪКШЪН
18,20% ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНОВ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - КОНСУЛТ
18,20% МИКАЕЛА МИХАЙЛОВА ВЪЖАРОВА - ЗАИМОВА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - КОНСУЛТ
18,20% ЛЮБКА ДРАГОМИРОВА МИРИНСКА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - КОНСУЛТ
13% НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ГРИГОРОВ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - КОНСУЛТ
13,33% СИВЕЛИТ ДОМ ИНВЕСТ 1
13,33% ДИЛЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ ДОМ ИНВЕСТ 1
10% СТЕФАНА ТРИФОНОВА СТОИЦЕВА ДОМ ИНВЕСТ 1
6,67% КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ БАБАНИН ДОМ ИНВЕСТ 1
6,67% РОСИЦА СЕРАФИМОВА КОЙЧЕВА ДОМ ИНВЕСТ 1
6,67% ДИМИТЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ ДОМ ИНВЕСТ 1
6,67% КОНСТАНТИН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ ДОМ ИНВЕСТ 1
6,67% ТИЙМ ТУР ДОМ ИНВЕСТ 1
3,33% НЕЛИ ЕФТИМОВА ПЕЕВА ДОМ ИНВЕСТ 1
3,33% ДОРА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА ДОМ ИНВЕСТ 1
3,33% СИМЕОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ ДОМ ИНВЕСТ 1