ПЕТЪР ВАСИЛЕВ САВОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 К 2 | ООД | Добрич | Действащ Управител
2 БЪЛГАРСКА МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ - СЕКВОЯ | ЕООД | Добрич | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 24.00% К 2 | ООД | Добрич | Действащ Съдружник
2 100.00% БЪЛГАРСКА МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ - СЕКВОЯ | ЕООД | Добрич | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.