ПЕТКО БОРИСОВ ВИРАНЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАКЛАНД | ЕАД | София | Действащ Представител
2 ТЕЛА | ЕООД | София | Действащ Управител
3 БУЛХРАНИМПЕКС | ЕООД | София | Замразен Управител
4 НОБИЛИС КЪМПАНИ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АСИМА ГРУП | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите
2 МАКЛАНД | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
3 ФЕРОКОМ | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% МАКЛАНД | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ТЕЛА | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ФЕРОКОМ | АД | Пловдив | Действащ Акционер
4 50.00% АСИМА ГРУП | АД | Пловдив | Действащ Акционер
5 50.00% АСИМА | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
6 100.00% БУЛХРАНИМПЕКС | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
7 50.00% НОБИЛИС КЪМПАНИ | ООД | София | Замразен Съдружник
8 34.00% ИНТЕЛ М | ООД | Костенец | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АСИМА ГРУП | АД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ФЕРОКОМ | АД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.