ПЛАМЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 94 | Кооперация | Полски Сеновец | Действащ Председател
2 ЕОН - 2000 | ЕООД | Полски Сеновец | Замразен Управител
3 СТАР ТРАНС | ЕООД | Полски Сеновец | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 94 | Кооперация | Полски Сеновец | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕОН - 2000 | ЕООД | Полски Сеновец | Замразен Едноличен собственик на капитала
2 100.00% СТАР ТРАНС | ЕООД | Полски Сеновец | Замразен Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 94 | Кооперация | Полски Сеновец | Действащ Действителен собственик, физическо лице