ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АТЕВЕ | ООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ВАТ 94 | ООД | София | Действащ Управител
3 ДЕЛКАБО | ООД | София | Действащ Управител
4 РОЛ РЕНТ | ЕООД | София | Действащ Управител
5 ТАБАКО ТРЕЙД СОФИЯ | ООД | София | Действащ Управител
6 БУЛ 8 | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% РОЛ РЕНТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ДЕЛКАБО | ООД | София | Действащ Съдружник
3 50.00% АТЕВЕ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
4 50.00% ТАБАКО ТРЕЙД СОФИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник
5 25.00% ВАТ 94 | ООД | София | Действащ Съдружник
6 100.00% БУЛ 8 | ЕООД | Пловдив | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.