ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 3 Г | ЕООД | София | Замразен Управител
2 ИНВЕСТМЪНТ ЕНД КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ | ЕООД | София | Замразен Управител
3 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ | Физическо лице - субект на Булстат | с. Бистрица | Замразен управляващ
4 ПП ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | Замразен Управител
5 ППБ ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | Замразен Управител
6 Ф.О. КОНСУЛТИНГ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КЕШ КРЕДИТ | ЕАД | София | Действащ Надзорен съвет
2 КЕШ КРЕДИТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ | ЕАД | София | Действащ Надзорен съвет
4 ПМВ КОНСУЛТ | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 20.00% БЕЙОНД ДЕЙТА БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 20.00% КЕШ КРЕДИТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Акционер
3 100.00% ИНВЕСТМЪНТ ЕНД КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% 3 Г | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 50.00% Ф.О. КОНСУЛТИНГ | ООД | София | Замразен Съдружник
6 0.00% ПМВ КОНСУЛТ | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.