ПЛАМЕНА ЛАЗАРОВА ДЖУРОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ПЛАМЕНА ЛАЗАРОВА ДЖУРОВА, ПЛАМЕНА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕМИЛИ БИЙЧ | ЕООД | Свети Влас | Действащ Управител
2 ЕМИЛИ ГЕЙМС | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ЕМИЛИ ТРЕЙДИНГ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
4 ПЛЕЙ ГЕЙМС | ЕООД | София | Действащ Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПЛЕЙ ГЕЙМС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ЕМИЛИ БИЙЧ | ЕООД | Свети Влас | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ЕМИЛИ ГЕЙМС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 50.00% ЕМИЛИ ТРЕЙДИНГ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ ЕМИЛИ ТРЕЙДИНГ