РАДКО АТАНАСОВ ТАСКОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕДИШЪН 2021 | ООД | Пловдив | Действащ Управител
2 СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | Действащ Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 60.00% СОМБРЕРО БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
2 60.00% ЕДИШЪН 2021 | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 33.33% ТРИПЪЛ | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
4 33.33% КАРМЕН КЕТЪРИНГ | ООД | Пловдив | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.