РАЙНА НИКОЛОВА ДЖИПОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

РАЙНА НИКОЛОВА ДЖИПОВА, РАЙНА НИКОЛОВА МАРИНОВА

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИОТЕХФАРМ | ООД | София | Действащ Управител
2 ЕВРОМЕД - СОФИЯ | ООД | София | Действащ Управител
3 РАЙНА НИКОЛОВА ДЖИПОВА | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Разград | Замразен управляващ
4 СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | Самуил | Замразен Управител

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ИРИНЕА АРТЕ | ООД | Разград | Действащ Съдружник
2 50.00% ЙОВЕТА - 2005 | ООД | Балкански | Действащ Съдружник
3 34.00% ЕВРОМЕД - СОФИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник
4 12.00% БИОТЕХФАРМ | ООД | София | Действащ Съдружник
5 100.00% СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | Самуил | Замразен Едноличен собственик на капитала