РАЙНЕР ВЕРХЬОВЕН

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АУРУБИС ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 АУРУБИС ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
3 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | АД | Пирдоп | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | АД | Пирдоп | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол