РМП ИНВЕСТ ЛИМИТИД

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% КЛАСИК КАРС БГ | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% УЛТИМА 66 | ООД | София | Действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 14 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
2 СУПЕРГА МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
3 ЛЮЛИН КАРС | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
4 ИНД ПРОПЪРТИС | АД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
5 ВИТОША АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
6 ПЛОВДИВ АУТО ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 ХАЙ БИЗНЕС ЦЕНТЪР /ХБЦ/ | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
8 ИНД БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
9 ВИТОША АУТО | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
10 КБЦ | ЕООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
11 КЛАСИК КАРС БГ | ЕАД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 УЛТИМА 66 | ООД | София | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 ИНД ИММО | ЕООД | София | Замразен Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
14 РЕНТ ФОР ОЛ | ЕООД | София | Прекратяване на търговската дейност Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
50% БГ ЯХТИНГ ЕООД УЛТИМА 66