РОДОСЛАВ СЛАВОВ ДЕРВИШЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 САЙБИЗ БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | Действащ Управител
2 ТЕКРЕАЛ | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
3 ДРИЙМ ХАУС ПРОПЪРТИ | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител