РСВ ФЕРМЬОГЕНСФЕРВАЛТУНГ ГМБХ /RSV VERMOGENSVERWALTUNG GMBН/

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 55.00% КУКОРЕВО 3 СОЛАР | ООД | Оризари | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
45% СВ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД /SV РOWER ЕNERGY GMBН/ КУКОРЕВО 3 СОЛАР