РУМЯНА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА - ИЛИЕВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАРКЦВЕТ - ИЛИЕВИ С - ИЕ | СД | Баните | Действащ Лице, на което е възложено управлението
2 МАРКЦВЕТ - ИЛИЕВИ С - ИЕ | СД | Баните | Действащ Представител
3 СИНДИ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | ЕООД | Резбарци | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СИНДИ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | ЕООД | Резбарци | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 10.00% МОДАК | ООД | Кърджали | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
90% ТАСКО ИВАНОВ ИЛИЕВ МОДАК