РУСЛАН ЕВГЕНИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 САРТАНО - РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ | ЕТ | Перник | Действащ Управител
2 СТИЙЛ - ТРЕЙД 11 | ЕООД | Перник | Действащ Управител
3 РЕА - ТРЕЙД 14 | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% САРТАНО - РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ | ЕТ | Перник | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% СТИЙЛ - ТРЕЙД 11 | ЕООД | Перник | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% РЕА - ТРЕЙД 14 | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала