СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВАРТИГОВ, СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕНЕРИ БГ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 ЕНЕРИ ПОРТФОЛИО ОПТИМИЗЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Представител
3 ЕНЕРИ СОЛАР БГ 1 | ЕАД | София | Действащ Представител
4 ЕНЕРИ СЪРВИСИЗ | ЕАД | София | Действащ Представител
5 СЕНТИОИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 ЕНЕРИ ПОРТФОЛИО ОПТИМИЗЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
4 ЕНЕРИ СОЛАР БГ 1 | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
5 ЕНЕРИ СЪРВИСИЗ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СЕНТИОИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 40.00% БИ ЕН ЕЙ КОНСУЛТ | ООД | София | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 ЕНЕРИ БГ 1 | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ЕНЕРИ ДИВЕЛОПМЪНТ ТРАКИЯ СОЛАР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 ЕНЕРИ СОЛАР БГ 1 | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 СТРУМА СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 ЕНЕРИ СЪРВИСИЗ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
7 ДУНАВ СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
8 ЕНЕРИ СЪРВИСИЗ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 ВРАЦА СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
10 ЧИРПАН СОЛАР ПЛАНТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
11 ЕНЕРИ ПОРТФОЛИО ОПТИМИЗЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 ЕНЕРИ БГ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
13 ЕНЕРИ ПОРТФОЛИО ОПТИМИЗЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.