СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА - ПЕТКОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА - ПЕТКОВА

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СЕНТРАЛ ПАРК 1 | ЕООД | Несебър | Действащ Управител
2 СЕНТРАЛ ПАРК 1 АСИСТАНС | ЕООД | София | Действащ Управител
3 СЕНТРАЛ ПАРК 1 СЪПОРТ | ЕООД | София | Действащ Управител
4 СЕНТРАЛ ПАРК 1 ФАСИЛИТИ | ЕООД | София | Действащ Управител
5 СЕНТРАЛ ПАРК 1 ХОУМ | ЕООД | София | Действащ Управител
6 СЕНТРАЛ ПАРК 1 ЮТИЛИТИС | ЕООД | София | Действащ Управител
7 СЕНТРАЛ ПАРК КОМФОРТ | ЕООД | София | Действащ Управител
8 СЕНТРАЛ ПАРК КОНТРОЛ | ЕООД | София | Действащ Управител
9 СЕНТРАЛ ПАРК СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Управител
10 СЕНТРАЛ ПАРК 1 ЕООД - КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител
11 ХЕЛТИ СОЛЮШЪН | ЕООД | София | Замразен Управител