СЛАВИ ДАНАИЛОВ МИКИНСКИ

Представляващ във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АТОЛЛОН ИТ | ООД | София | Действащ Управител
2 БЕФЕРГОН | ООД | София | Действащ Управител
3 ДИОКИН ЕПИХИРИ | ЕООД | София | Действащ Управител
4 ЕЛИТ 603 | ООД | София | Действащ Управител
5 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АДВАЙЗОРИ СЪРВИСИЗ | ООД | София | Действащ Управител
6 МИКИНСКИ | Фондация | Дряново | Действащ Председател
7 ФЛАЙ ПРОТЕКТ | ООД | София | Действащ Управител
8 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИКИНСКИ И СЪДРУЖНИЦИ | Адвокатско дружество | гр. София | развиващ дейност управляващ
9 СЛАВИ ДАНАИЛОВ МИКИНСКИ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. София | развиващ дейност управляващ
10 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ ЛЕГАЛЕКС | Адвокатско съдружие | гр. София | Замразен управляващ
11 МИКИНСКИ АКАУНТИНГ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МИКИНСКИ | Фондация | Дряново | Действащ Управителен съвет
2 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЕЛИТ 603 | ООД | София | Действащ Съдружник
2 85.00% АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИКИНСКИ И СЪДРУЖНИЦИ | Адвокатско дружество | гр. София | развиващ дейност Съдружник
3 60.00% МИКИНСКИ АКАУНТИНГ | ООД | София | Замразен Съдружник
4 50.00% АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ ЛЕГАЛЕКС | Адвокатско съдружие | гр. София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.