СЛАВИ ВЛАДИМИРОВ СЛАВОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРАНДС ПОЗИШЪН | ООД | Русе | Действащ Управител
2 ЕРГОДИЗАЙН | ООД | Русе | Действащ Управител
3 СМОЛ ИНВЕСТ | ЕООД | Русе | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СМОЛ ИНВЕСТ | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ЕРГОДИЗАЙН | ООД | Русе | Действащ Съдружник
3 50.00% БРАНДС ПОЗИШЪН | ООД | Русе | Действащ Съдружник
4 50.00% НИКОН | ООД | Русе | Действащ Съдружник
5 50.00% ЕС ПИ ЕС | ООД | Русе | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.