СЛАВКА МИЛКОВА ПЕЕВА

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕВА - СЛАВКА ПЕЕВА | ЕТ | Септември | Действащ Управител
2 ЕСКЕЙП 2013 | ООД | Септември | Действащ Управител
3 СИТИ 2022 | ЕООД | Септември | Действащ Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕВА - СЛАВКА ПЕЕВА | ЕТ | Септември | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% СИТИ 2022 | ЕООД | Септември | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ЕСКЕЙП 2013 | ООД | Септември | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ЕВЕЛИНА МИЛКОВА БОГОЕВА ЕСКЕЙП 2013