СТЕФАН СЛАВЧЕВ СТАНЧЕВ

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕРКАЙ | ООД | Бургас | Действащ Управител
2 НОРТ ГРУП | ООД | Бургас | Действащ Управител
3 НОРТ СТАР | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
4 РО - СТЕ 23 | ООД | Бургас | Действащ Управител
5 СТЕ - ДИ 21 | ООД | Бургас | Действащ Управител
6 ХЕРД ГРУП | ЕООД | Бургас | Действащ Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% НОРТ СТАР | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ХЕРД ГРУП | ЕООД | Бургас | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 72.00% БЕРКАЙ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
4 50.00% НОРТ ГРУП | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
5 50.00% РО - СТЕ 23 | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
6 25.00% СТЕ - ДИ 21 | ООД | Бургас | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.