СТЕФАН СТОЕВ ВАРТОЛОМЕЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЙДУУ | ООД | София | Действащ Управител
2 ДЕВ КРАФТ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ДЕВ КРАФТ ГРУП | ЕООД | София | Действащ Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДЕВ КРАФТ ГРУП | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 28.00% ДРУГА ЗЕМЯ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 20.00% ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ХЕРМЕС | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
4 2.00% ЕТХОУМ СЪРВИСИС | ООД | София | Действащ Съдружник
5 1.81% РИУОРДС ЛАБС | ООД | София | Действащ Съдружник
6 0.86% КОКИТЧЪН | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 21 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
72% КИРИЛ ОГНЯНОВ ПАЛАВЕЕВ ЕТХОУМ СЪРВИСИС
67,23% ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС АД РИУОРДС ЛАБС
60,09% ЯНА ЛЕНКОВА ПЕТРОВА КОКИТЧЪН
40% СТОЙО НАНЕВ ВАРТОЛОМЕЕВ ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ХЕРМЕС
40% НАТАЛИЯ СТОЕВА ВАРТОЛОМЕЕВА - БУКСИНОВА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ХЕРМЕС
24% ИЛИНА ПЕТРОВА КОНАКЧИЕВА ДРУГА ЗЕМЯ
24% КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ ДРУГА ЗЕМЯ
24% ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЛАЙКОВ ДРУГА ЗЕМЯ
20% АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА ЕТХОУМ СЪРВИСИС
18,88% ПЕТКО СТОЯНОВ БОРДЖУКОВ КОКИТЧЪН
14,29% ФОНДАЦИЯ НИКОЛОВИ РИУОРДС ЛАБС
10,04% АГРО САНТИНО ООД КОКИТЧЪН
8% КОНСТАНТИН ЯНЕВ ДЖЕЛЕБОВ РИУОРДС ЛАБС
7,24% ХЮ АЛЕКСАНДЪР ФРЕЙЗЪР РИУОРДС ЛАБС
6,87% ИЛЕВЪН ФЪНД КООПЕРАТИФ У.А КОКИТЧЪН
6% ГАБРИЕЛА ОГНЯНОВА ПАЛАВЕЕВА - РОДЖЕРС ЕТХОУМ СЪРВИСИС
2,40% СТАМЕН ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ КОКИТЧЪН
0,86% АТАНАС ПЛАМЕНОВ РАЙКОВ КОКИТЧЪН
0,50% ИВЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА РИУОРДС ЛАБС
0,50% АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ РИУОРДС ЛАБС
0,43% КРИСТИАН ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ РИУОРДС ЛАБС