СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Добрич | развиващ дейност управляващ