СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛВ

Представляващ във - 38 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | Действащ Представител
2 АРТИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 АУТО БАВАРИЯ | ООД | София | Действащ Управител
4 БИО ФАРМИНГ | АД | София | Действащ Представител
5 БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС | ЕАД | София | Действащ Представител
6 ДЕСТ | ЕООД | София | Действащ Управител
7 ЕМ ЕС ДЖЕЙ ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТС | ЕООД | София | Действащ Управител
8 ЕС ЕФ ЕЙ - ОКАЗИОН | ЕООД | София | Действащ Управител
9 ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Действащ Управител
10 ЕС ЕФ ЕЙ ЛОГИСТИКА | ЕООД | София | Действащ Управител
11 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 1 | ЕАД | София | Действащ Представител
12 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 2 | ЕАД | София | Действащ Представител
13 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 3 | ЕООД | София | Действащ Управител
14 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 4 | ЕООД | София | Действащ Управител
15 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - БУРГАС | ООД | Бургас | Действащ Управител
16 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - РУСЕ | ЕАД | Русе | Действащ Представител
17 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - СЛИВЕН | ЕООД | Сливен | Действащ Управител
18 ИЗБА КАРАБУНАР | ЕООД | София | Действащ Управител
19 ИМОТИ МАРКЕТ БГ | ЕООД | София | Действащ Управител
20 ИСУБУС | ООД | София | Действащ Управител
21 ИТАЛИЯ МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Управител
22 КАРАБУНАР ЛЕНД | ЕООД | София | Действащ Управител
23 ЛИОН РЕНТ - А - КАР | ЕООД | София | Действащ Управител
24 ЛОЗЕНСКА ЛОЗА | ЕООД | София | Действащ Управител
25 МОТАКУИП | ЕООД | София | Действащ Управител
26 ПРАЙМ ОЙЛ 2000 | ЕООД | София | Действащ Управител
27 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ ПРОДЖЕКТС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Управител
28 СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | Действащ Управител
29 СОФИЯ АУТО МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Управител
30 СОФИЯ ФРАНС АУТО | АД | София | Действащ Представител
31 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Управител
32 БАВАРИЯ ТРЕЙД ИН | ЕООД | София | Замразен Управител
33 ИЗБА КИЛИФАРЕВО ООД - КЛОН КИЛИФАРЕВО | клон | Килифарево | Замразен Управител
34 ИЙСТ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Замразен Управител
35 ЛОЗЕНСКА ЛОЗА ООД КЛОН КИЛИФАРЕВО | клон | Килифарево | Замразен Управител
36 ТРИУМ КЛУБ | ЕАД | Кромидово | Замразен Представител
37 ШАТО КИЛИФАРЕВО | ЕООД | София | Замразен Управител
38 ШАТО КИЛИФАРЕВО - КЛОН КИЛИФАРЕВО | клон | Килифарево | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | Действащ Съвет на директорите
2 БИО ФАРМИНГ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
4 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 1 | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
5 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 2 | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
6 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - РУСЕ | ЕАД | Русе | Действащ Съвет на директорите
7 ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
8 СОФИЯ ФРАНС АУТО | АД | София | Действащ Съвет на директорите
9 ТРИУМ КЛУБ | ЕАД | Кромидово | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СОФИЯ АУТО МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ДЕСТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ЕМ ЕС ДЖЕЙ ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% АРТИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
5 100.00% МОТАКУИП | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 30 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - РУСЕ | ЕАД | Русе | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ЛОЗЕНСКА ЛОЗА | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ИСУБУС | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ДЕСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
9 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
10 БИО ФАРМИНГ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - РУСЕ | ЕАД | Русе | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 ЕС ЕФ ЕЙ - ОКАЗИОН | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
13 АУТО БАВАРИЯ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 ИСУБУС | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
15 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
16 ДЕСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
17 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 2 | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ДЖИОКАРС | ЕООД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
19 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 2 | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
20 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
21 БИО ФАРМИНГ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
22 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - РУСЕ | ЕАД | Русе | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
23 ЕС ЕФ ЕЙ - ОКАЗИОН | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 АУТО БАВАРИЯ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
25 ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
26 АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ | АД | Лом | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
27 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 3 | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
28 ДЖИОКАРС | ЕООД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
29 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 2 | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
30 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - СЛИВЕН | ЕООД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
31 БИО ФАРМИНГ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
32 КАРАБУНАР ЛЕНД | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
33 ЕС ЕФ ЕЙ - ОКАЗИОН | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
34 АУТО БАВАРИЯ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
35 ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
36 ИМОТИ МАРКЕТ БГ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
37 ИМОТИ МАРКЕТ БГ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
38 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 3 | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
39 ДЖИОКАРС | ЕООД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
40 СОФИЯ ФРАНС АУТО | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
41 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - СЛИВЕН | ЕООД | Сливен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
42 БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
43 КАРАБУНАР ЛЕНД | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
44 СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
45 ИТАЛИЯ МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
46 ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
47 ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
48 ИМОТИ МАРКЕТ БГ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
49 ЛИОН РЕНТ - А - КАР | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
50 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - 3 | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
51 ЕС ЕФ ЕЙ ЛОГИСТИКА | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
52 СОФИЯ ФРАНС АУТО | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
53 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - СЛИВЕН | ЕООД | Сливен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
54 БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
55 ИЗБА КАРАБУНАР | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
56 СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
57 ИТАЛИЯ МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
58 ИТАЛИЯ МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
59 ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
60 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ ПРОДЖЕКТС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
61 ЛИОН РЕНТ - А - КАР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
62 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
63 ЕС ЕФ ЕЙ ЛОГИСТИКА | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
64 ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
65 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - БУРГАС | ООД | Бургас | Действащ Действителен собственик, физическо лице
66 ИЗБА КАРАБУНАР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
67 ЛОЗЕНСКА ЛОЗА | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
68 ИСУБУС | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
69 ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
70 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ ПРОДЖЕКТС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
71 ЛИОН РЕНТ - А - КАР | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
72 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
73 ЕС ЕФ ЕЙ ЛОГИСТИКА | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
74 ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
75 ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ - БУРГАС | ООД | Бургас | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
76 БАВАРИЯ ТРЕЙД ИН | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
77 ИЙСТ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
78 ИЙСТ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
79 ИЙСТ АУТОМОТИВ | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
80 БАВАРИЯ ТРЕЙД ИН | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
81 БАВАРИЯ ТРЕЙД ИН | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол