СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТИАС | ДЗЗД | гр. Шумен | развиващ дейност управляващ
2 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ - ТИАС | ЕТ | Шумен | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ТИАС | ДЗЗД | гр. Шумен | развиващ дейност Съдружник
2 100.00% СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ - ТИАС | ЕТ | Шумен | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% ИСКРЕН СВЕТЛОЗАРОВ ИВАНОВ ТИАС