ТЕОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

Представляващ във - 17 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ФРЕШ МАРКЕТ 2007 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
2 ФРЕШ МАРКЕТ 2008 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
3 ФРЕШ МАРКЕТ 2009 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
4 ФРЕШ МАРКЕТ 2010 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
5 ФРЕШ МАРКЕТ 2011 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
6 ФРЕШ МАРКЕТ 2012 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
7 ФРЕШ МАРКЕТ 2013 | ЕООД | Мрамор | Действащ Управител
8 ФРЕШ МАРКЕТ 2014 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
9 ФРЕШ МАРКЕТ 2015 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
10 ФРЕШ МАРКЕТ 2016 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
11 ФРЕШ МАРКЕТ 2017 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
12 ФРЕШ МАРКЕТ 2018 | ООД | Мрамор | Действащ Управител
13 ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН | ООД | Мрамор | Действащ Управител
14 ФРЕШ МЮЗИК | ЕООД | Мрамор | Действащ Управител
15 ФРЕШ СТРОЙ ГРУП | ООД | Мрамор | Действащ Управител
16 ТИ ЕС БИЛД ИНВЕСТ | ООД | Мрамор | Замразен Управител
17 ФРЕШ МАРКЕТ 2019 | ООД | Мрамор | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КАРАТЕ КЛУБ ЛОКОМОТИВ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 17 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ФРЕШ МЮЗИК | ЕООД | Мрамор | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2013 | ЕООД | Мрамор | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 55.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2008 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
4 55.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2015 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
5 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2007 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
6 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2011 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
7 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2012 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
8 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2017 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
9 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2018 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
10 50.00% ФРЕШ СТРОЙ ГРУП | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
11 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2014 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
12 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
13 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2010 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
14 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2009 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
15 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2016 | ООД | Мрамор | Действащ Съдружник
16 50.00% ТИ ЕС БИЛД ИНВЕСТ | ООД | Мрамор | Замразен Съдружник
17 50.00% ФРЕШ МАРКЕТ 2019 | ООД | Мрамор | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 16 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.