ТОДОР БЛАГОЕВ ХРИСТОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОТИМ | ООД | Горна Оряховица | Действащ Управител
2 АГРОТОП | ЕООД | Горна Оряховица | Действащ Управител
3 АГРОТОП - ТОДОР ХРИСТОВ | ЕТ | Горна Оряховица | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО - ТИЛЪРИ ИЛИ АБНТ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АГРОТОП | ЕООД | Горна Оряховица | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% АГРОТОП - ТОДОР ХРИСТОВ | ЕТ | Горна Оряховица | Действащ Физическо лице търговец
3 70.00% АГРОТИМ | ООД | Горна Оряховица | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
30% ХРИСТИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА АГРОТИМ