ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РЕСАК | Сдружение | София | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ | ЕАД | Крумово | Действащ Съвет на директорите
2 СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РЕСАК | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
4 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 3.46% ЕКОЗОНА | АД | София | Действащ Акционер
2 25.00% АСТРА КОНСУЛТИНГ | ООД | София | Замразен Съдружник
3 12.50% ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 27 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
60,24% СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ ЕКОЗОНА
5,85% РАДОСЛАВ МИЛЕВ КАЦАРОВ ЕКОЗОНА
5,09% АТАНАСКА ПЕТКОВА ЕКОЗОНА
5,09% КРИСТИЯН ГРИГОРОВ МИЛЕНОВ ЕКОЗОНА
4,68% ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО ЕКОЗОНА
4,58% АСЕН ЕМИЛОВ ДЮЛГЕРОВ ЕКОЗОНА
2,44% ГАНЧО ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ ЕКОЗОНА
2,44% ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ПАВЛОВ ЕКОЗОНА
2,04% ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ЕКОЗОНА
0,76% МАРГАРИТА БОЕВА ЕКОЗОНА
0,61% КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ ЕКОЗОНА
0,46% БОРИС СИЛВЕСТРИЕВ МИЛЧЕВ ЕКОЗОНА
0,41% ТОДОР БОРИСОВ ПАТРИКОВ ЕКОЗОНА
0,38% КАЛИН КОСТОВ КЪНЧЕВ ЕКОЗОНА
0,37% СТОЯН НИКОЛОВ ЕКОЗОНА
0,25% ЕМИЛ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ ЕКОЗОНА
0,25% РУМЕН ТЕОДОСИЕВ ВЕНКОВ ЕКОЗОНА
0,25% БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ЕКОЗОНА
0,25% ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЕВСТАТИЕВ ЕКОЗОНА
0,05% БОРИС СТЕФАНОВ СПИРОВ ЕКОЗОНА
0,04% МАЯ ВАСИЛЕВА ЕКОЗОНА
37,50% ВЕЛЛУМ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ АД ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ
37,50% АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ
25% ЙОАНИС ЦАНЕТУЛЕАС АСТРА КОНСУЛТИНГ
25% АНДРЕАС АТАНАСИОС ФОТАКИС АСТРА КОНСУЛТИНГ
25% АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС АСТРА КОНСУЛТИНГ
12,50% НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАЙНОВ ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ