ТОДОР ИЛКОВ СЕМЕРДЖИЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
2 МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - БГ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
3 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ САНДИ МУРТИ - БЪЛГАРИЯ | Сдружение | Асеновград | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СВ. ГЕОРГИ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 33.60% МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДИСТИНКТ ГРУП | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.