ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС | ООД | София | Действащ Управител
2 МИБО КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Управител
3 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | АДСИЦ | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | АДСИЦ | София | Действащ Съвет на директорите
3 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 7 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 90.91% МИБО КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 25.00% ЛОНЧ ХЪБ ФЪНД II | ООД | София | Действащ Съдружник
3 20.00% ЛОНЧ ХЪБ УЕЪРХАУС II | ООД | София | Действащ Съдружник
4 20.00% ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник
5 18.53% ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник
6 3.50% ЕЛ АЙ ТИ КЕПИТЪЛ | ООД | София | Действащ Съдружник
7 27.40% БРЕШКОВ И СИНОВЕ | ООД | Пловдив | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИБЛАСТ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ВИБЛАСТ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 23 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
36,67% ИВО ЛЪЧЕЗАРОВ ЦЕНОВ ЕЛ АЙ ТИ КЕПИТЪЛ
36,67% ТЕНКО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ ЕЛ АЙ ТИ КЕПИТЪЛ
25% СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СИРАКОВ ЛОНЧ ХЪБ ФЪНД II
25% СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЛОНЧ ХЪБ ФЪНД II
25% ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ ЛОНЧ ХЪБ ФЪНД II
20% РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ ЛОНЧ ХЪБ УЕЪРХАУС II
20% СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СИРАКОВ ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС
20% СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СИРАКОВ ЛОНЧ ХЪБ УЕЪРХАУС II
20% ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ ЛОНЧ ХЪБ УЕЪРХАУС II
20% ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС
20% СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЛОНЧ ХЪБ УЕЪРХАУС II
20% СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС
20% РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС
18,53% РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС
18,53% СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СИРАКОВ ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС
18,53% ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС
18,53% СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС
18,34% ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ ЕЛ АЙ ТИ КЕПИТЪЛ
9,09% СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ МИБО КОНСУЛТ
7,34% ИРИНА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА ЛОНЧ ХЪБ АДВАЙЗЪРС
4,83% СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕЛ АЙ ТИ КЕПИТЪЛ
45,20% МАРИЯ ПЕТКОВА БРЕШКОВА БРЕШКОВ И СИНОВЕ
27,40% АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ БРЕШКОВ И СИНОВЕ