ТРАНС.ЕУ ГРУП АД

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ТРАНС.ЕУ | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТРАНС.ЕУ | ЕООД | Русе | Действащ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол