ЮЛИАН ХРИСТОВ МАРИНОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 Б - СЕРТ - СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ХРАНИ | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
2 ЛАКОН БЪЛГАРИЯ СЗХ | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
3 М И К | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
4 МИК 777 | ООД | Велико Търново | Действащ Управител
5 ЮДЕМ - ЮЛИАН МАРИНОВ | ЕТ | Велико Търново | Действащ Управител

Собственост във - 6 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЮДЕМ - ЮЛИАН МАРИНОВ | ЕТ | Велико Търново | Действащ Физическо лице търговец
2 60.00% ЛАКОН БЪЛГАРИЯ СЗХ | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
3 60.00% Б - СЕРТ - СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ХРАНИ | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
4 50.00% М И К | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
5 50.00% МИК 777 | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник
6 40.00% МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ | ООД | Велико Търново | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.