ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ Представител
2 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ | Сдружение | София | Действащ Председател
3 ХРАМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО МЕСТНО ПОДЕЛЕНИЕ НА БПЦ (ЮЛ) | Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ Съвет на директорите
2 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 СДРУЖЕНИЕ ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СЪЗВЕЗДИЕ ЛЪВ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% МДВ КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
50% МИЛЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ МДВ КОНСУЛТ