ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛЕСПРОДУКТ | ООД | Русе | Действащ Управител
2 ЛЕСТРАНС | ООД | Русе | Действащ Управител
3 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ - ВАЛЕНТИНО - 33 | ЕТ | Русе | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЛЕСПРОДУКТ | ООД | Русе | Действащ Съдружник
2 50.00% ЛЕСТРАНС | ООД | Русе | Действащ Съдружник
3 100.00% ВАЛЕНТИН ИВАНОВ - ВАЛЕНТИНО - 33 | ЕТ | Русе | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.