ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВВС - ЛУКС | ЕООД | Русе | Действащ Управител
2 ВВС - ЛУКС - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ | ЕТ | Русе | Действащ Управител
3 ВВС ЛУКС - 2000 | ЕООД | Русе | Действащ Управител
4 ВВС ЛУКС 2 | ЕООД | Русе | Замразен Управител
5 ВАЛКОМ | ООД | Русе | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВВС - ЛУКС - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ | ЕТ | Русе | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% ВВС ЛУКС - 2000 | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% ВВС - ЛУКС | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ВВС ЛУКС 2 | ЕООД | Русе | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 25.00% ВАЛКОМ | ООД | Русе | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.