ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАЗНЕЙКОВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - СВЕТА СОФИЯ | ЕООД | София | Действащ Прокурист

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС 2 | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 43.41% БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕД БИО СЪРВИЗ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС 2 | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 СВЕТА СОФИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - СВЕТА СОФИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТА СОФИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.