ВАЛЕРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ВАЛЕРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН, ВАЛУРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН

Представляващ във - 28 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БРЕСТНИК | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
2 БУЛРОМ ГАЗ - 2006 | ООД | София | Действащ Управител
3 ДАЙНАМИК ПАРСЪЛ ДИСТРИБЮШЪН - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | Варна | Действащ Представител
4 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЗАГОРЕ | ЕООД | София | Действащ Управител
5 КИЛЕР СТОРИДЖ | ООД | София | Действащ Управител
6 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Представител
7 ЛОДЖИСТИК ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Управител
8 М КАСТЕЛ | ЕООД | София | Действащ Управител
9 НЕКСТ ФИЙД | ЕООД | София | Действащ Управител
10 НИВАЛ ВН | ООД | София | Действащ Управител
11 ОМНИКАР | ЕООД | Труд | Действащ Управител
12 ОМНИКАР - БГ | ЕООД | Труд | Действащ Управител
13 ОМНИКАР - С | ЕООД | Труд | Действащ Управител
14 ОМНИКАР АУТО | ООД | Труд | Действащ Управител
15 ПЛОВДИВ ИНВЕСТ 2010 | ЕООД | Пловдив | Действащ Управител
16 СКЛАД БОТЕВ | ЕООД | София | Действащ Управител
17 СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК | ЕООД | София | Действащ Управител
18 СПИДИ | АД | София | Действащ Представител
19 СПИДИ | ЕООД | Труд | Действащ Управител
20 СПИДИ ГРУП | ООД | Пловдив | Действащ Управител
21 СТАР АБС ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Управител
22 ХИЛСАЙД ИНВЕСТ | ЕООД | Труд | Действащ Управител
23 БРИЗ 222 | ЕООД | София | Замразен Управител
24 БРИЗ 333 | ЕООД | София | Замразен Управител
25 БРИЗ 444 | ЕООД | София | Замразен Управител
26 ЛУКС ЛАЙТ СИСТЕМС | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител
27 ОМНИКАР - БГ ЕООД - КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител
28 СПИДИ ЕООД - КЛОН СОФИЯ | Клон | гр. София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Съвет на директорите
2 СПИДИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 13 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ОМНИКАР - БГ | ЕООД | Труд | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ОМНИКАР | ЕООД | Труд | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% М КАСТЕЛ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ПЛОВДИВ ИНВЕСТ 2010 | ЕООД | Пловдив | Действащ Едноличен собственик на капитала
5 100.00% ХИЛСАЙД ИНВЕСТ | ЕООД | Труд | Действащ Едноличен собственик на капитала
6 100.00% ОМНИКАР - С | ЕООД | Труд | Действащ Едноличен собственик на капитала
7 100.00% ЛОДЖИСТИК ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
8 80.00% НИВАЛ ВН | ООД | София | Действащ Съдружник
9 59.90% СПИДИ ГРУП | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
10 50.50% КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Акционер
11 37.60% ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
12 18.25% БУЛРОМ ГАЗ - 2006 | ООД | София | Действащ Съдружник
13 0.10% КИЛЕР СТОРИДЖ | ООД | София | Действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 9 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЗАГОРЕ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЗАГОРЕ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
4 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ГЕОПОСТ ТРАНС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 ГЕОПОСТ ТРАНС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
8 БРЕСТНИК | ЕООД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 КИЛЕР СТОРИДЖ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 БРЕСТНИК | ЕООД | Пловдив | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
11 СПИДИ | ЕООД | Труд | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 КИЛЕР СТОРИДЖ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 СПИДИ ТЕХЛАБ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
15 СТАР АБС ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
16 СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
17 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЗАГОРЕ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
18 СТАР АБС ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 14 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.