ВАНЯ ДИНКОВА ДИНЕВА - СТРАНДЖЕВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ВАНЯ ДИНКОВА ДИНЕВА, ВАНЯ ДИНКОВА ДИНЕВА - СТРАНДЖЕВА

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Управител
4 РЕВЕ ДИГИТАЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 РЕВЕ ДИГИТАЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице