ВАСИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРОПРОГРЕС 2000 | ЕООД | Бургас | Действащ Управител
2 ПРО - АГРО | ООД | Бургас | Действащ Управител
3 СПОРТЕН КЛУБ ПО СТРЕЛБА ПИРГОС | Сдружение | Бургас | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА - БУРГАС | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет
2 СПОРТЕН КЛУБ ПО СТРЕЛБА ПИРГОС | Сдружение | Бургас | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 40.00% ПРО - АГРО | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
2 20.00% АГРОКОРН | ООД | Бургас | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.