ВАСИЛ АВГУСТОВ МИХАЙЛОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АРКИТЕМА | ООД | София | Действащ Управител
2 ЕВРОМЕБЕЛ | ЕООД | Брезник | Действащ Управител
3 ЕВРОМЕБЕЛ ООД КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕВРОМЕБЕЛ | ЕООД | Брезник | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 27.00% АРКИТЕМА | ООД | София | Действащ Съдружник
3 21.00% ЪРБАНАЙЗД | АД | София | Действащ Акционер