ВАСИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВАС ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Пирдоп | Действащ Управител
2 ВАС ОЙЛ КЪМПАНИ | ЕООД | Пирдоп | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВАС ОЙЛ КЪМПАНИ | ЕООД | Пирдоп | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ВАС ЕНЕРДЖИ | ЕООД | Пирдоп | Действащ Едноличен собственик на капитала