ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ИСКРЕНОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КЕМА - ТРАНС | ООД | Яхиново | Действащ Управител
2 КЕМА ТРАНС - ВАСИЛ ИСКРЕНОВ | ЕООД | Яхиново | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 33.33% КЕМА - ТРАНС | ООД | Яхиново | Действащ Съдружник
2 100.00% КЕМА ТРАНС - ВАСИЛ ИСКРЕНОВ | ЕООД | Яхиново | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.