ВАСИЛКА КРУМОВА НИКИФОРОВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВАСИЛКА КРУМОВА - ДЕМИ | ЕТ | Перник | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВАСИЛКА КРУМОВА - ДЕМИ | ЕТ | Перник | Замразен Физическо лице търговец
2 0.09% СТИЛ - 98 | ООД | Перник | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 195 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
43,28% ЦВЕТА МЛАДЕНОВА КИРОВА СТИЛ - 98
18,66% КАТЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВА СТИЛ - 98
4,66% ТАНЯ СЛАВЕВА ТОМОВА СТИЛ - 98
1,87% ЛЮДМИЛА ОГНЯНОВА ГУСЕВА СТИЛ - 98
1,40% АНТОН СТАНИМИРОВ ВЕНЕВ СТИЛ - 98
1,12% ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА СТИЛ - 98
0,93% РОСИЦА БОЯНОВА НАКЕВА СТИЛ - 98
0,93% БОГДАН ВЕЛИНОВ БОГДАНОВ СТИЛ - 98
0,93% БОЯНКА БОГДАНОВА СТРАТИЕВА СТИЛ - 98
0,93% МАРИЯНА КИРИЛОВА СОТИРОВА СТИЛ - 98
0,93% СТАНКА КРУМОВА ИВАНОВА СТИЛ - 98
0,93% НИКОЛИНА МЕТОДИЕВА СЛАВОВА СТИЛ - 98
0,47% ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА САВОВА СТИЛ - 98
0,47% ВЕНЕТКА ЦВЕТАНОВА МИРЧЕВА СТИЛ - 98
0,47% ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА СТИЛ - 98
0,47% СНЕЖАНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,47% ИВАНКА ПЕТРОВА ГРУЕВА СТИЛ - 98
0,47% ПЕТРАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА СТИЛ - 98
0,47% РАДКА РАДНЕВА СТЕФАНОВА СТИЛ - 98
0,47% ЛАЛКА СИМЕОНОВА ВЕЛИНОВА СТИЛ - 98
0,47% ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА СЕРГИЕВА СТИЛ - 98
0,47% АНИТА САШОВА ПЕТРОВА СТИЛ - 98
0,47% АНЕЛИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА СТИЛ - 98
0,47% СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА СТИЛ - 98
0,47% ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА СТИЛ - 98
0,47% ЦВЕТАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,47% ВАЛЕНТИН КАЛОЯНОВ БОЯНОВ СТИЛ - 98
0,37% ЛИЛЯНА ПЪРВАНОВА СОКОЛЧЕВА СТИЛ - 98
0,28% ФИЛИП ИВАНОВ КАРАИВАНОВ СТИЛ - 98
0,28% СТОЯНКА ГЕНОВА КАРАИВАНОВА СТИЛ - 98
0,19% БОГОМИЛ ТОДОРОВ ПЕНЕВ СТИЛ - 98
0,19% ЕЛЕНКА ЛЮБЕНОВА МИТОВА СТИЛ - 98
0,19% МАРИЯ БОРИСОВА МИТОВА СТИЛ - 98
0,19% ЕЛКА ОГНЯНОВА ХРИСТОВА СТИЛ - 98
0,19% СЕТА ЛЮБОМИРОВА МИЛАНОВА СТИЛ - 98
0,19% ВЕНЕТКА ИВАНОВА ДОЙЧИНОВА СТИЛ - 98
0,19% ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА МИЛАНОВА СТИЛ - 98
0,19% ГЕНА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА СТИЛ - 98
0,09% ГОШО ЖИВКОВ ЕВТИМОВ СТИЛ - 98
0,09% ЙОРДАНКА МИРЧЕВА ТОДОРОВА СТИЛ - 98
0,09% ПЪРВОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЙОРДАНКА ГОРЯНОВА МИЛАНОВА СТИЛ - 98
0,09% РОСИЦА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА СТИЛ - 98
0,09% МИЛКА ПАВЛОВА ЛОЗАНОВА СТИЛ - 98
0,09% АНЕТА ЙОРДАНОВА МИЛОШОВА СТИЛ - 98
0,09% ПЪРВАНКА ПЕТРОВА СТАНКОВСКА СТИЛ - 98
0,09% ПУЛИТА МЕТОДИЕВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯНА КИРИЛОВА ЙОЦЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТКОВА СТИЛ - 98
0,09% НАДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕМИЛИЯ СЛАВЧОВА АДАМОВА СТИЛ - 98
0,09% АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЗМАНОВА СТИЛ - 98
0,09% КОСТАДИНКА СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА СТИЛ - 98
0,09% РАЙНА НИКОЛОВА ЯНЕВА СТИЛ - 98
0,09% АЛБЕНА МИТКОВА АНДОНОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕКАТЕРИНА ВЕЛИНОВА АСЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% ДИМИТРИНА МИТКОВА МИЛАЧКОВА СТИЛ - 98
0,09% ВЕРА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА СТИЛ - 98
0,09% ПАВЛИНКА СЛАВЧЕВА ЯНЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА СТОИМЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% КРЪСТИНКА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА СТИЛ - 98
0,09% ДАФИНКА СТОЯНОВА ВАСЕВА СТИЛ - 98
0,09% БОРКА ФИДАНОВА ДИМИТРОВА СТИЛ - 98
0,09% СОНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА СТИЛ - 98
0,09% РОСИЦА ИВАНОВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% ТОДОРКА БОРИСОВА ЛИЛОВА СТИЛ - 98
0,09% СНЕЖАНА ДАВИДКОВА ЛИЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ТИНКА НАУМОВА НАЙДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% ПАВЛИНА НИКОЛОВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% АДЕЛИНА СЛАВЧОВА ФИЛИПОВА СТИЛ - 98
0,09% РАЙНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА СТИЛ - 98
0,09% БОЙКА СЕДЕВЧОВА НАЙДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% СТЕФАН ИЛИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА АСЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% РУМЯНА ЙОРДАНОВА ДАСКАЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ИГЛИКА ДРАГОМИРОВА СТОИМЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА МЛАДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% АНТОАНЕТА ВАСИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА СТИЛ - 98
0,09% ТЕМЕНУЖКА СТОЙНЕВА СТОЯНОВА СТИЛ - 98
0,09% РАДКА ИВАНОВА ТАКЕВА СТИЛ - 98
0,09% СТАВРИ БОНЕВ СТАВРЕВ СТИЛ - 98
0,09% ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ФИДАНКА КИРИЛОВА КРЪСТАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ЖАНЕТА ЛЕНИН ДАМЯНОВА СТИЛ - 98
0,09% УЛЯНА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА СТИЛ - 98
0,09% БОЙКА ЯНЕВА АНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ИВАНКА ВЕЛИНОВА ТАРАГАНСКА СТИЛ - 98
0,09% ДИМИТРИНА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА СТИЛ - 98
0,09% РОЗА МИТКОВА КОСТАДИНОВА СТИЛ - 98
0,09% РОЗА ЯНКОВА СТОЙНЕВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА СТИЛ - 98
0,09% НАДКА ВЛАДИМИРОВА ТИЛОЕВА СТИЛ - 98
0,09% РИЛКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА СТИЛ - 98
0,09% РОСИЦА МИРЧЕВА ИТОВА СТИЛ - 98
0,09% ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕЛЕОНОРА ТАКОВА ПЕТКОВА СТИЛ - 98
0,09% СТОЯНКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ДРАГОМИРОВА ВЕЛИНОВА СТИЛ - 98
0,09% ГАНА ПАНОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕЛКА АСЕНОВА СПАСОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕЛКА БОЯНОВА АНДОНОВА СТИЛ - 98
0,09% НАТАША ГРИГОРОВА ХАДЖИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВЕЛКА САВОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% СТАМБОЛКА КРУМОВА СТОИЛКОВА СТИЛ - 98
0,09% ИВАНКА ИСАЕВА ТОДОРОВА СТИЛ - 98
0,09% РОСИЦА ОГНЯНОВА ИВАНОВА СТИЛ - 98
0,09% КИТА МЕТОДИЕВА ВАНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ТАНЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВИКТОРИЯ БОЯНОВА КРЪСТЕВА СТИЛ - 98
0,09% МАРГАРИТА КИРИЛОВА МИХАЛКОВА СТИЛ - 98
0,09% ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КОТЕВА СТИЛ - 98
0,09% СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% ФЛОРА БОЖИЧКОВА МАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ИВАНКА ЙОТОВА СТОЙНЕВА СТИЛ - 98
0,09% ТЕОДОРА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА СТИЛ - 98
0,09% ХРИСТИНА ЦЕНЕВА МОМЧЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА МАЛАГАНСКА СТИЛ - 98
0,09% КАТЯ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА СТИЛ - 98
0,09% СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ПЕЙЧЕВА СТИЛ - 98
0,09% СТЕФАНКА ЕВТИМОВА СТОИЛОВА СТИЛ - 98
0,09% БОГИНКА НЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВАСИЛКА СПАСОВА АНДОНОВА СТИЛ - 98
0,09% ЦЕНА ЛЮБЕНОВА ЙОТОВА СТИЛ - 98
0,09% ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА СИМОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА СТИЛ - 98
0,09% СПАСИЙКА СЛАВЕВА ИВАНЧЕВА СТИЛ - 98
0,09% МАЯ ВЕНЕВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЗАРЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВЕРА МИЛАЧКОВА ПЕТКОВА СТИЛ - 98
0,09% КАТЯ ЛЪВЧОВА КОСТАДИНОВА СТИЛ - 98
0,09% БОГДАНКА КОЛЕВА МИРЧИНА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ВЛАДОВА ИВАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ВЛАДИМИР СТОЯНЧОВ ГИГОВ СТИЛ - 98
0,09% ЙОРДАНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА СТИЛ - 98
0,09% МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА СТИЛ - 98
0,09% ЗДРАВКА РАНГЕЛОВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% РАЙНА ВЕСЕЛИНОВА МИРКОВА СТИЛ - 98
0,09% ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА СТИЛ - 98
0,09% ДЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ВЕСКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА СТИЛ - 98
0,09% АНКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЙКА ВАСИЛЕВА СТОИЛКОВА СТИЛ - 98
0,09% ТЕМЕНУЖКА СТОИЛОВА АНДРЕЕВА СТИЛ - 98
0,09% ДИАНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ПЪРВОЛЕТКА БОЯНОВА НАКЕВА СТИЛ - 98
0,09% БОЖИКА ВАРАДИНОВА ЯНЕВА СТИЛ - 98
0,09% СТЕФКА МИЛЧОВА ЩРАПУЛИНА СТИЛ - 98
0,09% ПАРАСКЕВА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ГАБРИЕЛА ЮЛИЯНОВА ЛАЗАРОВА СТИЛ - 98
0,09% ХРИСТИНА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА СТИЛ - 98
0,09% НАДКА РАНГЕЛОВА БОЯНОВА СТИЛ - 98
0,09% НАЙДЕНКА ДИМИТРОВА МИЦЕВА СТИЛ - 98
0,09% ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕМИЛИЯ ДАВИТКОВА КИРИЛОВА СТИЛ - 98
0,09% РОСИЦА АНГЕЛОВА НИКИФОРОВА СТИЛ - 98
0,09% НЕВЕНА БОГДАНОВА СТЕФАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ТАТЯНА КРУМОВА ВАСИЛЕВА СТИЛ - 98
0,09% СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА СТИЛ - 98
0,09% СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА АНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% НАТАША КИРИЛОВА ДЕНКОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРГАРИТА БОРИСОВА МИЛАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА СТИЛ - 98
0,09% ЗОНКА ГРОЗДАНОВА ТОДОРОВА СТИЛ - 98
0,09% ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ЮЛИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА СТИЛ - 98
0,09% ПЪРВОЛЕТКА НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА СТИЛ - 98
0,09% ДОРА ИВАНОВА ПЕТРУНОВА СТИЛ - 98
0,09% БОГДАНКА АНГЕЛОВА КОРУДЖИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ДАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА СТИЛ - 98
0,09% ЕЛЕНКА АСПАРУХОВА ТОШЕВА СТИЛ - 98
0,09% СТАНКА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА СТИЛ - 98
0,09% КРАСИМИРА МИРЧЕВА СТАМБОЛИЙСКА СТИЛ - 98
0,09% ЗДРАВКА ПЕТРУНОВА ВИДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% АНЕЛИЯ ВЕЛИНОВА БОРИСОВА СТИЛ - 98
0,09% ЛАТИНКА НИКИФОРОВА КОДУСКА СТИЛ - 98
0,09% РУМЯНА МЛАДЕНЧОВА НАЙДЕНОВА СТИЛ - 98
0,09% ИРИНА СТОИЛОВА НИКОЛОВА СТИЛ - 98
0,09% РУМЯНА КИРИЛОВА ПЪРВАНОВА СТИЛ - 98
0,09% МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА СТИЛ - 98
0,09% НЕЛИ СТОЯНЧЕВА МИЛАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ДАНКА ЛОЗАНОВА ЦВЕТАНОВА СТИЛ - 98
0,09% ЛЮБЕН СТОЯНОВ НИКОЛОВ СТИЛ - 98
0,09% ДАНА АТАНАСОВА РАНГЕЛОВА СТИЛ - 98
0,09% ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА СТИЛ - 98