ВЕНЦИСЛАВ ЕДРЕНЧЕВ ЕВТИМОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ВЕНЦИСЛАВ ЕДРЕНЧЕВ ЕВТИМОВ, ВЕНЦИСЛАВ ЕДРЕНОВ ЕФТИМОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТИМ ГЛОБАЛ | ЕООД | Божурище | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ТИМ ГЛОБАЛ | ЕООД | Божурище | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 23.20% ФИВО | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.